Opublikowany: 11/03/2022

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

Ukraine

W obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę Zarząd PTNT podjął inicjatywę przekazania darowizny finansowej w imieniu Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego na rzecz Polskiej Misji Medycznej w wysokości 50 000 zł. Kwota ta ma zostać przeznaczona na zakup leków i pomoc medyczną dla obywateli Ukrainy.