Opublikowany: 05/04/2022

Walne Zebranie Członków PTNT

Walne PTNT

Szanowni Państwo,

Uchwałą nr 5/2022 z dnia 15 lutego 2022 roku Zarząd Główny PTNT zwołał Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PTNT w dniu 6 maja 2022 w Żninie, godzina 13:00 pierwszy termin, godzina 13:05 drugi termin. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PTNT odbędzie się stacjonarnie.

Proponowany porządek zebrania:

13:00 Pierwszy termin

13:05 Drugi termin

 

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza spotkania

2. Przyjęcie porządku zebrania

3. Przedstawienie kandydatur na członków honorowych PTNT

4. Głosowanie nad nadaniem godności członków honorowych PTNT

5. Przedstawienie propozycji zmian w statucie PTNT

6. Głosowane nad propozycjami zmian w statucie PTNT

7. Wolne wnioski

8. Zakończenie spotkania

 

Liczymy na Państwa obecność.

 

Łączymy wyrazy szacunku

podpis