Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na pierwszy z cyklu webinariów organizowanych pod egidą International Congress on Hypertension in Children and Adolescents. Planowany na ten rok 3-ci

W załączniku znajdą Państwo podsumowanie najnowszych analiz dotyczących przebiegu choroby COVID-19

Pragniemy złożyć gratulacje z powodu wyboru na funkcję Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 2020-2024 Prof. dr hab. med. Zbigniewowi Gaciongowi, byłemu Prezesowi PTNT oraz byłemu

W ostatnich tygodniach w przestrzeni medialnej pojawiły się nieprawidłowo przedstawiane informacje dotyczące relacji pomiędzy nadciśnieniem tętniczym oraz jego leczeniem, a ryzykiem zarażenia

Informacja Władz Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego kierowana do środowiska lekarzy hipertensjologów w dobie pandemii SARS-CoV-2 (załącznik w języku angielskim).

Wspólne stanowisko Komitetów i Towarzystw* Medycznych dotyczące chlorochiny w leczeniu zakażenia SARS-CoV-2 powodującego COVID-19 i wybranych aspektów terapii tym lekiem w schorzeniach

Zarząd Główny Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH) poinformował, że kongres ESH w Glasgow nie odbędzie się w pierwotnie planowanym terminie. Zmiana terminu konferencji została

Współzałożycielki Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego