Gorąco zachęcamy Autorów do zgłaszania prac oryginalnych na XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, który odbędzie się w październiku br. w Sopocie.
Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, które odbyło się 20 maja 2016 roku, został uchwalony nowy statut naszego Towarzystwa.
W najbliższy piątek tj. 20 maja 2016 roku w Warszawie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PTNT.
Po raz pierwszy Światowy Dzień Nadciśnienia obchodzono w maju 2005 roku z inicjatywy Światowej Ligi Nadciśnieniowej. Do tego czasu na całym świecie 17 maja odbywają się liczne wydarzenia mające na
Portuguese Society of Hypertension announce that Master Course "Salt, Hypertension and Stroke" will be held in Oporto, Portugal at 2–3 December 2016.
Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II Europejskim Forum Nadciśnienia Tętniczego, które odbędzie się w dniach 12–14 maja 2016 roku w Gdańsku i Gdyni.
Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowym XV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, który odbędzie się w dniach 20–22 października 2016 roku w Sopocie.
Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 20 stycznia 2016 roku roku o godzinie 18:30 w Hotelu Radisson Blu Sobieski, przy Placu Zawiszy 1 w Warszawie.
Od nowego roku (2016) nastąpi odnowienie członkostwa w PTNT. Na stronie PTNT zostanie umieszczony nowy formularz zgłoszeniowy do PTN oraz uruchomiony zostanie panel e-skarbnika, poprzez który będą