Sztywność naczyń tętniczych jest jednym z głównych czynników ryzyka chorób układu krążenia, jednak do tej pory jej pomiar był trudny do wykonania. Obecnie dostępna jest nowa, nieinwazyjna i prosta
Niestosowanie się do zaleceń lekarza jest jednym z głównych przyczyn niskiej skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego.
Wyniki przeprowadzonego niedawno badania wskazują, że u chorych w średnim wieku z cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym osiągniecie docelowych wartości ciśnienia tętniczego nie musi nastąpić natychmiast
Regularne picie czarnej herbaty pozwala istotnie obniżyć skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi
W diecie przeciętnego Amerykanina więcej soli dostarczane jest w pieczywie niż w słonych przekąskach
Nowa strona internetowa dotycząca lekoopornego nadciśnienia tętniczego.
Nowa strona internetowa dotycząca lekoopornego nadciśnienia tętniczego
Z przeprowadzonego niedawno badania wynika, że chuda wołowina obniża poziom cholesterolu w porównywalnym stopniu jak dieta DASH.
Większość chorych z nadciśnieniem tętniczym wprowadza zmiany w stylu życia mające pomóc w obniżeniu ciśnienia tętniczego, nie wszystkim udaje się jednak utrzymać je przez dłuższy okres.
Prognozuje się, że w ciągu najbliższych dwóch lat na nadciśnienie tętnicze będzie chorowała ponad jedna czwarta Kanadyjczyków.