SerwisPolskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym - 2011 rok; Wytyczne PTNT

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) oddaje w Państwa ręce uaktualnione wytyczne dotyczące zasad postępowania w nadciśnieniu tętniczym.

W ciągu trzech lat, które upłynęły od ogłoszenia poprzednich zaleceń PTNT, opublikowano wyniki wielu ważnych badań, w których oceniano leczenie hipotensyjne. Ich wyniki rozszerzyły zakres informacji dostępnych do 2008 roku, modyfikując niektóre z wcześniejszych koncepcji, między innymi spojrzenie na wartości progowe ciśnienia tętniczego, od których należy rozpoczynać leczenie, i wartości docelowe, do jakich należy dążyć.

Niniejszy dokument bazuje w głównej mierze na zaleceniach PTNT z 2008 roku oraz na aktualizacji wytycznych Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH, European Society of Hypertension) z 2009 roku.



Partner serwisu:

Patronat medialny: