Pragniemy złożyć gratulacje z powodu wyboru na funkcję Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 2020-2024 Prof. dr hab. med. Zbigniewowi Gaciongowi, byłemu Prezesowi PTNT oraz byłemu Konsultantowi Krajowemu w dziedzinie hipertensjologii.

Spieszymy także z powinszowaniami Jego Magnificencji Prof. dr hab. med.
Andrzejowi Tykarskiemu byłemu Prezesowi PTNT z okazji reelekcji na stanowisku Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Nowo wybranym Rektorom gratulujemy i życzymy licznych sukcesów w pracy, a także dalszego rozwoju Uczelni zarządzanych przez Ich Magnificencje.


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.