W imieniu Redaktor Naczelnej czasopisma „Arterial Hypertension”, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i wydawnictwa Via Medica, serdecznie zapraszamy do udziału w I edycji konkursu na najlepszą pracę oryginalną z zakresu nadciśnienia tętniczego publikowaną w numerach 2/2017, 3/2017, 4/2017 i 1/2018.
Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę w wysokości 1000 € (tysiąc euro). Komisja Naukowa Konkursu ogłosi laureatów trzech najlepszych prac podczas XVII Konferencji Dydaktycznej Czasopism „Arterial Hypertension” i „Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce” w maju 2018 roku. Laureaci trzech pierwszych miejsc zostaną uhonorowani zaproszeniem na tę konferencję.
Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie czasopisma „Arterial Hypertension” w zakładce „KONKURS” lub klikając tutaj.