Szanowni Państwo,
w dniu otwarcia zjazdu Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, w czwartek 18 października 2018 r. odbędzie się Walne Zebranie Członków PTNT. Pierwszy termin zebrania przewidziano na godz. 17.30, natomiast termin drugi na godz. 17.45. Zebranie odbędzie się w sali głównej posiedzeń (sala A) na pierwszym piętrze hotelu Sheraton (ul. Powstańców Warszawy 10, 81-718 Sopot).
W trakcie zebrania zostanie przedstawione sprawozdanie z prac ustępującego Zarządu Głównego kadencji 2016–2018 oraz odbędą się wybory składu kolejnego Zarządu PTNT.
Wszystkich Członków PTNT zapraszamy do wzięcia udziału w walnym zebraniu Towarzystwa. Jednocześnie przypominamy, że uczestnictwo czynne w walnym zebraniu (głosowanie) możliwe jest jedynie w przypadku spełnienia wszystkich wymogów opisanych w statucie PTNT (§10 pkt.2). Statut dostępny jest na stronie: https://nadcisnienietetnicze.pl/ptnt/o_ptnt/statut_ptnt