Zarząd Główny ogłasza konkurs na Redaktora Naczelnego czasopisma Arterial Hypertension w kadencji 2021-2024. Regulamin konkursu w załączeniu. Zgłoszenia w formie elektronicznej należy przesyłać na adres Sekretarza ZG PTNT dr hab. n. med. Piotra Dobrowolskiego: pdobrowolski@ikard.pl. Zgłoszenie powinno zawierać prezentację koncepcji prowadzenia i rozwoju czasopisma oraz życiorys kandydata, w którym powinno się uwzględnić: osiągnięcia w pracy naukowej i doświadczenie w redagowaniu czasopism naukowych. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2020 roku.