SerwisPolskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Zarejestruj się

Konto użytkownika *

Imię *

Nazwisko *

Adres korespondencyjny

Ulica *

Numer budynku *

Numer mieszkania

Kod pocztowy *

Miejscowość *

Status zawodowy *

Dane Członka Towarzystwa Medycznego

Zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby wewnętrzne Towarzystwa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego wyłącznie na potrzeby wewnętrzne Towarzystwa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, że zostałem (łam) poinformowany (a) o dobrowolności podania danych, prawie do wglądu do danych i żądania ich poprawienia lub usunięcia ze zbioru, a także o tym, że dane te będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby wewnętrzne Towarzystwa.

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (zarówno usług własnych jak i podmiotów trzecich) przez spółki Grupy Viamedica*. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Zgoda na dostarczanie informacji marketingowych drogą elektroniczną

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) wyrażam zgodę na dostarczanie mi informacji marketingowych drogą elektroniczną.


Partner serwisu:

Patronat medialny: