27 lutego 2020 roku odbyła się gala czasopisma „Puls Medycyny”, podczas której ogłoszono laureatów „Listy Stu Pulsu Medycyny”. Wśród stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie znalazły się osoby związane ze środowiskiem nadciśnienia tętniczego: Prof. K. J. Filipiak, Prof. A. Januszewicz, Prof. K. Narkiewicz, Prof. T. Grodzicki, Prof. A. Tykarski, Prof. A. Prejbisz, Prof. A. Więcek, Prof. A. Witkowski i Doc. P. Dobrowolski.

Ponadto Prof. Andrzej Januszewicz i Prof. Krzysztof J. Filipiak zostali laureatami plebiscytu „Lista Stu 2019” w kategorii promotor wiedzy. Te wyróżnia przyznano za promocję wiedzy o profilaktyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego. Gratulacje dla wszystkich Laureatów!

 

https://pulsmedycyny.pl/lista-stu-2019-medycyna-983401