Nadciśnienie tętnicze i leki blokujące układ renina–angiotensyna a COVID-19 – stanowisko European Society of Hypertension (12 marca 2020)

 

W związku z pojawiającymi się doniesieniami sugerującymi możliwy związek pomiędzy nadciśnieniem tętniczym, mechanizmem wnikania koronawirusa 2019-nCoV oraz działaniem leków blokujących układ renina-angiotensyna (RAS) uzasadniona jest szczegółowa analiza wszystkich doniesień dotyczących tego zagadnienia.

Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego wydało 12 marca br. oświadczenie dotyczące nadciśnienia tętniczego, leków blokujących układ renina–angiotensyna i COVID-19 (https://www.eshonline.org/spotlights/esh-statement-on-covid-19/).

Opublikowane oświadczenie podsumowuje obecny stan wiedzy i będzie na bieżąco aktualizowane.

Oto treść tego oświadczenia w języku polskim:

1. Obecnie nie ma jednoznacznych danych naukowych świadczących o tym, że nadciśnienie tętnicze per se wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na COVID-19. Dlatego też u chorych na nadciśnienie tętnicze należy stosować te same środki ostrożności, co u innych osób z tej samej kategorii wiekowej i o takim samym profilu chorób współistniejących (https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china).

2. U osób w stanie stabilnym chorujących na COVID-19 lub obciążonych ryzykiem zachorowania, leczenie z użyciem inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI) lub blokerów receptora angiotensynowego (ARB) należy prowadzić zgodnie z wytycznymi ESC i ESH z 2018 roku.

3. Obecnie dostępne dane dotyczące COVID-19 nie uzasadniają odmiennego stosowania leków blokujących RAS u chorych na COVID-19.

4. U chorych na COVID-19 z ciężkimi objawami lub sepsą, decyzję o kontynuowaniu lub przerwaniu terapii z użyciem leków hamujących RAS lub innych leków hipotensyjnych należy podejmować indywidualnie, uwzględniając obowiązujące wytyczne.

5. Potrzebne są dalsze analizy ciągle zwiększającej się ilości danych dotyczących wpływu nadciśnienia tętniczego i leków obniżających ciśnienie tętnicze, szczególnie leków blokujących RAS, na przebieg kliniczny COVID-19.

Ostrzeżenie: niniejsze stanowisko odzwierciedla aktualne dane naukowe dostępne w chwili publikacji i może wymagać uaktualnienia zgodnie z nowymi danymi.

Tłumaczenie : redaktor Wiktoria Leniak , Medycyna Praktyczna