Zarząd Główny ogłasza konkurs na Redaktora Naczelnego czasopisma Arterial Hypertension w kadencji 2021-2024. Regulamin konkursu w załączeniu. Zgłoszenia w formie elektronicznej należy przesyłać na

Regulamin wyboru Redaktora Naczelnego czasopisma Arterial Hypertension

Zarząd Główny PTNT ogłasza konkurs na Redaktora Naczelnego czasopisma Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce w kadencji 2021-2024. Regulamin konkursu w załączeniu. Zgłoszenia w formie elektronicznej należy

Regulamin wyboru Redaktora Naczelnego czasopisma Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce

XII Konferencja online Choroby Serca i Naczyń

3 - 5 grudnia 2020

Pozostało: 9 dni


Szanowni Państwo,

w imieniu Przewodniczącego Komitetu Naukowego Pana prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Narkiewicza mamy przyjemność zaprosić na XII już edycję konferencji czasopisma Choroby Serca i

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Hybrydowej Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego „Nadciśnienie tętnicze w dobie pandemii — nowe czasy, stare problemy”.

Konfer

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie przypominamy, że w dniu 16 października 2020 r., podczas Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, odbędą się wybory do Zarządu Głównego

V Warszawskie Dni Nadciśnienia Tętniczego i Zaburzeń Lipidowych.

Miejsce
Warszawa
12 września 2020

Zakończona