Arterial Hypertension

Arterial Hypertension stanowiące kontynuację czasopisma "Nadciśnienie Tętnicze" jest oficjalnym pismem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Ukazuje się od czerwca 1997 r.

Czasopismo o charakterze naukowym. Na jego łamach publikowane są artykuły poglądowe, oryginalne prace kliniczne i eksperymentalne, prace kazuistyczne (opisy przypadków), listy, przeglądy piśmiennictwa, opisy projektów badawczych oraz komentarze redakcyjne.