Opublikowany: 10/04/2020

Informacja dla pacjentów stosujących terapię hipotensyjną w kontekście pandemii SARS-CoV-2

Informacja dla pacjentów stosujących terapię hipotensyjną w kontekście pandemii SARS-CoV-2

logo aktualnosci

Informacja dla pacjentów stosujących terapię hipotensyjną
w kontekście pandemii SARS-CoV-2

 

 

Szanowni Państwo,
Drodzy Pacjenci,

  W ostatnich tygodniach w przestrzeni medialnej pojawiły się nieprawidłowo przedstawiane informacje dotyczące relacji pomiędzy nadciśnieniem tętniczym oraz jego leczeniem, a ryzykiem zarażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) i przebiegiem choroby COVID-19. Autorzy tych informacji sugerowali, że badania u ludzi wskazały dwie grupy leków przeciwnadciśnieniowych tj. inhibitory konwertazy angiotensyny oraz antagoniści receptora angiotensyny II (sartany), które mogą potencjalnie zwiększyć ryzyko infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 i pogorszyć przebieg tej choroby zakaźnej.
W konsekwencji wytworzono mylne i bardzo niebezpieczne przekonanie, że należy zaprzestać terapii nadciśnienia tętniczego ww. lekami.

  Zaawansowany wiek pacjentów i liczne schorzenia przewlekłe są głównymi i najważniejszymi czynnikami ryzyka niekorzystnego przebiegu COVID-19. Skutkiem tego jest fakt, że to właśnie nasi pacjenci seniorzy często chorujący na nadciśnienie tętnicze, choroby serca, płuc, nowotwory i inne schorzenia cywilizacyjne, mają najwyższe ryzyko infekcji i gorszego rokowania w przypadku zarażenia SARS-CoV-2.

  Chcielibyśmy Państwa zapewnić, że Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, a także Konsultant Krajowy w dziedzinie hipertensjologii monitorują na bieżąco pojawiające się doniesienia naukowe w temacie choroby COVID-19. Dotychczas nie ma dostępnych żadnych dowodów, które potwierdzałyby zarzut jakoby terapia nadciśnienia tętniczego wymienionymi lekami negatywnie wpływała na ryzyko infekcji SARS-CoV-2 i przebieg COVID-19. Zgodnie z opiniami licznych gremiów ekspertów w dziedzinie kardiologii, hipertensjologii i nefrologii z całego świata*, nie zalecamy rutynowej zmiany farmakoterapii nadciśnienia tętniczego w kontekście COVID-19 u chorych stosujących inhibitory konwertazy angiotensyny lub antagonistów receptora angiotensyny II (sartany). Decyzja o modyfikacji terapii podejmowana jest zawsze indywidualnie przez lekarza prowadzącego,
w oparciu o aktualny stan zdrowia chorego i obowiązujące standardy leczenia.

  W przypadku pojawienia się nowych wiarygodnych doniesień, które mogłyby wpłynąć na zmianę dotychczasowej strategii leczenia nadciśnienia tętniczego będziemy niezwłocznie Państwa o tym fakcie informować poprzez stronę internetową Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (www.ptnt.pl).

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
Konsultant Krajowy w dziedzinie hipertensjologii

 

* ESH; ESC; Hypertension Canada; CCS; The Renal Association UK; ISH; ACP; Spanish Society of Hypertension; AHA; ACC; European Renal Association; European Dialysis and Transplant Association; Am Society of Pediatric Nephrology, High BP Research of Australia.

 

 

Załączniki

Info Pacjenci Nadciśnienie COVID-19.pdf210.68 KB