Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, które odbyło się 20 maja 2016 roku, został uchwalony nowy statut naszego Towarzystwa. Aktualizacja zapisów statutowych wynika z szeregu nowych okoliczności, które pojawiły się od czasu ogłoszenia pierwotnej wersji tego dokumentu, m.in. aktualizacji zapisów prawnych dotyczących stowarzyszeń czy zmiany sposobu rozliczeń podatkowych Towarzystwa. Jednocześnie w nowym dokumencie została podkreślona rola Towarzystwa w upowszechnianiu tematyki dotyczącej nadciśnienia tętniczego i wspierania badań naukowych w tym zakresie.
Z poważaniem
Jacek Wolf
Sekretarz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego