Nowy termin XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

 

Uprzejmie informujemy, że XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego nie odbędzie się w pierwotnie planowanym terminie. Nowy termin został wyznaczony na 24–26 czerwca 2021 roku. Serdecznie zapraszamy do rejestracji uczestnictwa.

Uczestnicy zjazdu będą mieli możliwość przedstawiania prac oryginalnych. Streszczenia prac będą przyjmowane do 14 lutego 2021 roku w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej zjazdu.

Zasady zgłaszania streszczeń znajdą Państwo na stronie: http://www.zjazd.ptnt.pl/483.16.2020.gdansk/zglaszanie-streszczen

„Grant zjazdowy PTNT dla młodych naukowców”

Przypominamy o konkursie dla młodych naukowców. Celem konkursu jest nagrodzenie piętnastu autorów (urodzonych po 31 grudnia 1984 roku) najlepiej zrecenzowanych prac (lub kierowników grup w przypadku prac zbiorowych) zgłoszonych na XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Pełny regulamin konkursu do pobrania poniżej.