Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz został powołany do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie hipertensjologii, zastępując prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Gacionga. Prof. Andrzej Januszewicz jest kierownikiem Kliniki Nadciśnienia Tętniczego w Instytucie Kardiologii w Warszawie, członkiem Polskiej Akademii Nauk, byłym prezesem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, od czerwca 2019 roku pełni również funkcję Sekretarza Zarządu Głównego European Society of Hypertension. Panu prof. dr hab. n. med. Zbigniewowi Gaciongowi dziękujemy za dotychczasową pracę, a panu prof. Andrzejowi Januszewiczowi życzymy powodzenia w pełnieniu tej zaszczytnej funkcji.
prof