SerwisPolskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

VIII Zaawansowany kurs hipertensjologii dla specjalistów

Strona www: www.zaawansowanykurs.viamedica.pl

Data rozpoczęcia: 28 Czerwca 2019

Data zakończenia: 30 Czerwca 2019

Miejsce: Polska

Miejscowość: Kołobrzeg

Kraj: Poland

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Podczas konferencji odbędzie się III Letnie Spotkanie Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Termin
28–30 czerwca 2019 roku

Miejsce
KołobrzegPartner serwisu:

Patronat medialny: