SerwisPolskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Kontakt

Prezes Zarządu Głównego PTNT

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, e-mail:

Sekretarz Zarządu Głównego

dr hab. n. med. Filip Szymański

Pracownia Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych, Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1A (parter, blok B) 02-097 Warszawa, e-mail:Partner serwisu:

Patronat medialny: