Prezes Zarządu Głównego PTNT
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, e-mail:  krzysztof.filipiak@wum.edu.pl
Sekretarz Zarządu Głównego
dr hab. n. med. Filip Szymański
Pracownia Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych, Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1A (parter, blok B) 02-097 Warszawa, e-mail: filip.szymanski@wum.edu.pl