SerwisPolskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Kontakt

Adres Zarządu Głównego PTNT:

Prezes

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych — Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61–848, Poznań, e-mail:

Sekretarz Zarządu Głównego

Dr n. med. Katarzyna Kostka-Jeziorny

Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych — Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61–848, Poznań, e-mail:Partner serwisu:

Patronat medialny: