Statut Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego zatwierdzony 18 maja 2018 r. w czasie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PTNT w Warszawie.

Załączniki