SerwisPolskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Zarząd PTNT

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Prezes

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych — Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61–848, Poznań, e-mail:

Prezes Elekt

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Past Prezes

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Dębinki 7, 80–952 Gdańsk, tel. 58 349 25 03, e-mail:

Wiceprezes Zarządu Głównego

Dr n. med. Jacek Wolf

Zakład Nadciśnienia Tętniczego, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Dębinki 7C, 80–952 Gdańsk, e-mail:

Sekretarz Zarządu Głównego

Dr n. med. Katarzyna Kostka-Jeziorny

Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych — Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61–848, Poznań, e-mail:

Skarbnik Zarządu Głównego

Dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. nadzw. Instytutu Kardiologii w Warszawie

Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii w Warszawie, ul. Alpejska 42, 04–628 Warszawa, e-mail: aprejbisz@ikard.p

Redaktor Naczelna pism Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce oraz Arterial Hypertension

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka

Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71–252 Szczecin, tel.: 91 425 35 50, faks: 91 425 35 52, e-mail:

Członkowie Zarządu Głównego

Dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek

Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin

Prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek

Prof. dr hab. n med. Tomasz Grodzicki

Dr hab. n. med. Marcin Adamczak

Dr hab. n. med. Marzena Chrostowska

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

Konsultant Krajowy w dziedzinie Hipertensjologii

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong

Prezes Honorowy

Prof. dr hab. med. Włodzimierz Januszewicz

Komisja Rewizyjna

Dr hab. n. med. Beata Begier-Krasińska

Prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

Prof. dr hab. med. Kalina Kawecka-Jaszcz

Dr hab. n. med. Tomasz Irzyniec

Komisja Nagród

Prof. dr hab. n. med. Jacek Manitius,

Dr hab. n. med. Marek Rajzer, prof. UJ.

Dr hab. n. med. Jacek Lewandowski,

Dr n. med. Jan Krekora

Siedziba Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
02–097 Warszawa, ul. Banacha 1A
Polska

Bardzo prosimy o kierowanie korespondencji do Zarządu Głównego PTNT na adres Prezesa lub Sekretarza.Partner serwisu:

Patronat medialny: