SerwisPolskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Zarząd PTNT

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Prezes Zarządu Głównego

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, e-mail:

Prezes Elekt

dr hab. med. Aleksander Prejbisz prof. nadzw. IK

Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii w Warszawie, ul. Alpejska 42, 04–628 Warszawa, e-mail:

Prezes Ustępujący

prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych — Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61–848, Poznań, e-mail:

Wiceprezes Zarządu Głównego

dr n. med. Jacek Wolf

Zakład Nadciśnienia Tętniczego, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Dębinki 7C, 80–952 Gdańsk, e-mail:

Sekretarz Zarządu Głównego

dr hab. n. med. Filip Szymański

Pracownia Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych, Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1A (parter, blok B) 02-097 Warszawa, e-mail:

Skarbnik

dr n. med. Barbara Wizner

Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM, tel. (12) 424 88 00, fax. (12) 424 88 54, e-mail:

Redaktor Naczelna pism Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce oraz Arterial Hypertension

prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka

Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71–252 Szczecin, tel.: 91 425 35 50, faks: 91 425 35 52, e-mail:

Członkowie Zarządu Głównego

prof. dr hab. n. med Marcin Adamczak

dr hab. n. med. Marzena Chrostowska

prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

dr n. med. Katarzyna Kostka-Jeziorny

dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka

prof. dr hab. n. med. Danuta Ostalska-Nowicka

dr hab. n. med. Marek Rajzer

Konsultant Krajowy w dziedzinie Hipertensjologii

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong

Prezes Honorowy

prof. dr hab. med. Włodzimierz Januszewicz

Komisja Rewizyjna

dr hab. n. med. Beata Begier-Krasińska

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek

prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin

Komisja Nagród

prof. dr hab. n. med. Jacek Manitius

prof. GUMed, dr hab. med. Dagmara Hering

dr hab. n. med. Jacek Lewandowski

dr n. med. Jan Krekora

Siedziba Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
02–097 Warszawa, ul. Banacha 1A
Polska

Bardzo prosimy o kierowanie korespondencji do Zarządu Głównego PTNT na adres Prezesa lub Sekretarza.Partner serwisu:

Patronat medialny: