Prezes Zarządu Głównego

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), I Katedra i Klinika Kardiologii WUM
02-097 Warszawa, ul. Banascha 1A, Blok D

e-mail: krzysztof.filipiak@wum.edu.pl
IG: PROFKRZYSZTOFJFILIPIAK

Prezes Ustępujący

prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych — Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61–848, Poznań,
e-mail: tykarski@o2.pl

Prezes Elekt
dr hab. med. Aleksander Prejbisz prof. nadzw. IK

Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii w Warszawie, ul. Alpejska 42, 04–628 Warszawa,
e-mail: aprejbisz@ikard.pl

Wiceprezes Zarządu Głównego
dr hab. n. med. Jacek Wolf

Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Dębinki 7C, 80–952 Gdańsk,
e-mail: jacek.wolf@gumed.edu.pl

Sekretarz Zarządu Głównego
dr hab. n. med. Filip Szymański

Pracownia Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych, Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1A (parter, blok B) 02-097 Warszawa,
e-mail: filip.szymanski@wum.edu.pl

Skarbnik
dr hab. Barbara Wizner

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Katedra i Klinika
Chorób Wewnętrznych i Geriatrii
ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków, tel. 12 400 29 12
e-mail: barbara.wizner@uj.edu.pl

Redaktor Naczelna pism „Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce“ oraz „Arterial Hypertension“
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka

Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71–252 Szczecin, tel.: 91 425 35 50, faks: 91 425 35 52,
e-mail: widecka@o2.pl

Członkowie Zarządu Głównego

prof. dr hab. med Marcin Adamczak
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
e-mail: madamczak1@op.pl

dr hab. n. med. Marzena Chrostowska
Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny,
ul. Dębinki 7C, 80–952 Gdańsk,
e-mail: marzena.chrostowska@gumed.edu.pl

prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii w Warszawie, ul.
Alpejska 42, 04–628 Warszawa, e-mail: ajanuszewicz@ikard.pl

dr n. med. Katarzyna Kostka-Jeziorny

dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka
I Klinika Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
e-mail: agnieszka.olszanecka@uj.edu.pl

prof. dr hab. n. med. Danuta Ostalska-Nowicka

dr hab. n. med. Marek Rajzer, prof. UJ
I Klinika Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
e-mail: rajzer37@interia.pl

Konsultant Krajowy w dziedzinie Hipertensjologii

 

prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

 

Prezes Honorowy
prof. dr hab. med. Włodzimierz Januszewicz

Komisja Rewizyjna
dr hab. n. med. Beata Begier-Krasińska, prof. UM

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek

prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin

Komisja Nagród
prof. dr hab. n. med. Jacek Manitius

dr hab. med. Dagmara Hering, prof. GUMed

dr hab. n. med. Jacek Lewandowski

dr n. med. Jan Krekora

Siedziba Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
02–097 Warszawa, ul. Banacha 1A
Polska

Bardzo prosimy o kierowanie korespondencji do Zarządu Głównego PTNT na adres Prezesa lub Sekretarza.