Regulamin dotyczący przyznawania nagród za publikacje PTNT

Regulamin wyboru Redaktora Naczelnego czasopisma Arterial Hypertension

Regulamin wyboru Redaktora Naczelnego czasopisma Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce

Regulamin udzielania patronatu PTNT i zasady przekazania wsparcia finansowego dla studenckich konferencji medycznych.

Warunki udzielania wsparcia finansowego PTNT Szczegółowe informacje w załączniku:

Warunki udzielania prawa do korzystania z logo Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT)

Warunki udzielania patronatu i prawa do korzystania z logo Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT). Szczegółowe informacje w załączniku:

Zwrot kosztów dla młodych naukowców

Wypełniając cele statutowe, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego zapewni, na zasadach opisanych regulaminem, zwrot kosztów związanych z wyjazdem na kongres ESH Młodym Naukowcom,