SerwisPolskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Druga edycja European Forum on Hypertension

2 Lutego 2016

Spotkanie będzie współorganizowane przez Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego oraz Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego. Głównym celem spotkania jest zacieśnienie stosunków między Europejskim Towarzystwem Nadciśnienia Tętniczego i Towarzystwami Narodowymi.

Pierwsze spotkanie Europejskiego Forum, zorganizowane w maju 2015 roku, zgromadziło niemal 200 uczestników, reprezentujących 23 kraje. Tegoroczne Forum zapewni wyjątkową możliwość wymiany doświadczeń zarówno klinicznych, jak i naukowych pomiędzy różnymi krajami Eurazji.

Program spotkania będzie składał się głównie z sesji plenarnych, dyskusji oraz warsztatów.

Prof. Enrico Agabiti Rosei
Prezes Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Prof. Krzysztof Narkiewicz
Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Więcej informacji oraz szczegółowy program dostępny pod adresem European Forum on Hypertension 2016Partner serwisu:

Patronat medialny: