SerwisPolskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Konkurs o Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego 2018

24 Kwietnia 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie o Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oryginalnych prac naukowych opublikowanych w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2017 roku.

Można przesyłać tylko po jednej pracy z danego ośrodka. Zgłaszając pracę do konkursu, należy przesłać następujące załączniki:

1. Wniosek ze wskazaniem pełnego tytułu pracy i autorów, podpisany przez kierownika jednostki/ jednostek w której (-ych) realizowano badania. We wniosku należy zamieścić następujące informacje: a) dotyczące oryginalności zastosowanej metodyki oraz uzyskanych wyników, b) potencjalne wykorzystanie badań w praktyce klinicznej, c) zgoda na zgłoszenie publikacji do udziału w konkursie.

2. Egzemplarz zgłaszanej pracy w formacie PDF.

3. Potwierdzenie przez bibliotekę punktacji zgłaszanej publikacji.

Termin zgłaszania prac do konkursu upływa z dniem 1 września 2018 roku.

Prace należy przesyłać do: prof. Jacka Manitiusa na adres e-mail:Partner serwisu:

Patronat medialny: