SerwisPolskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

8 Maja 2018

Szanowni Państwo,

Korzystając z właściwych zapisów statutowych, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego w uchwale z dnia 9 lutego 2018 r. postanowił zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Zebranie odbędzie się 18 maja o godzinie 16:00 (16:10 drugi termin) podczas konferencji oficjalnego Czasopisma PTNT — "Arterial Hypertension" w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 63 (Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre).

Planowany porządek obrad obejmuje m.in. dyskusję i głosowanie poniższych punktów:

1. proponowane przez Zarząd Główny PTNT zmiany w zapisach statutowych

2. zwiększenie rocznej opłaty członkowskiej PTNT z 30 do 50 zł,

3. wybór Członków Honorowych PTNT.

Z poważaniem,

Zarząd Główny PTNTPartner serwisu:

Patronat medialny: