SerwisPolskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Nowy statut Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

24 Maja 2016

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, które odbyło się 20 maja 2016 roku, został uchwalony nowy statut naszego Towarzystwa. Aktualizacja zapisów statutowych wynika z szeregu nowych okoliczności, które pojawiły się od czasu ogłoszenia pierwotnej wersji tego dokumentu, m.in. aktualizacji zapisów prawnych dotyczących stowarzyszeń czy zmiany sposobu rozliczeń podatkowych Towarzystwa. Jednocześnie w nowym dokumencie została podkreślona rola Towarzystwa w upowszechnianiu tematyki dotyczącej nadciśnienia tętniczego i wspierania badań naukowych w tym zakresie.

Z poważaniem
Jacek Wolf
Sekretarz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Statut PTNT 2016  [378,17 kB]


Partner serwisu:

Patronat medialny: