SerwisPolskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Regulamin dla Młodych Naukowców dot. zwrotu kosztów związanych z wyjazdem na konferencję Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH)

16 Maja 2016

Wypełniając cele statutowe, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego zapewni, na zasadach opisanych regulaminem, zwrot kosztów związanych z wyjazdem na kongres ESH Młodym Naukowcom, którzy zaprezentują wyniki swojej pracy badawczej.

Szczegółowy regulamin dot. zwrotu ww. kosztów opisany jest w załącznikPartner serwisu:

Patronat medialny: