Wspólne stanowisko Komitetów i Towarzystw* Medycznych dotyczące chlorochiny w leczeniu zakażenia SARS-CoV-2 powodującego COVID-19 i wybranych aspektów terapii tym lekiem w schorzeniach współistniejących.

*Dokument sygnowany przez:
Komitet Terapii i Nauk o Leku PAN (KTiNoL PAN), Komitet Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN (KNFiF), Polskie Towarzystwo Farmakologiczne (PTF), Polskie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii (PTFKiT), Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (SFSN PTK) Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (PTNT)
Załączniki