Serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac oryginalnych na XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Streszczenia prac będą przyjmowane od dnia 15 marca do 14 czerwca 2020 roku w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej zjazdu.

Zasady zgłaszania streszczeń znajdą Państwo na stronie: http://www.zjazd.ptnt.pl/483.16.2020.gdansk/zglaszanie-streszczen

„Grant zjazdowy PTNT dla młodych naukowców”

Przypominamy o konkursie dla młodych naukowców. Celem konkursu jest nagrodzenie piętnastu autorów, urodzonych po 31 grudnia 1984 roku, najlepiej zrecenzowanych prac (lub kierowników grup w przypadku prac zbiorowych) zgłoszonych na XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

 

Pełny regulamin konkursu do pobrania poniżej.