Z głębokim smutkiem żegnamy

Prof. dra hab. med. Marka Sznajdermana

Nestora Polskiej Hipertensjologii,
członka-założyciela Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT)
Członka Honorowego PTNT i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK)
Kontynuatora Warszawskiej Szkoły Kardiologicznej Dymitra Aleksandrowa
Kierownika Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie w latach 1981-1999
wybitnego naukowca, lekarza, dydaktyka, Człowieka
Świadka historii, więźnia Majdanka, Oświęcimia i Sachsenhausen

Córce Monice i Rodzinie wyrazy współczucia i kondolencje składają:

Prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak - Prezes PTNT,
Zarząd Główny PTNT, Członkowie PTNT